• P3015171 small

Huisreglement

Written by Super User. Posted in Over de club

Huisreglement wielertoeristenclub "De Schapekoppen"

1. Stichting, Doel en Ontbinding

De vereniging is opgericht te Nieuwkerken-Waas op 25 januari in 1977 en sinds 25 januari 2002 vereniging zonder winstdoeleinden.

Zij heeft tot doel te zorgen voor een lichamelijke ontspanning voor hun leden en dit voornamelijk per fiets.

De vereniging kan worden ontbonden door een beslissing van de meerderheid van de leden.

2. De Leden

De vereniging heeft zowel actieve als steunende leden.

Actief lid kan eenieder worden die een leeftijd heeft van 14 jaar, mits een betaling van het jaarlijkse lidgeld.

Er is minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering, dit bij voorkeur in januari.

Alle leden krijgen een uitnodiging en dit minstens acht dagen op voorhand.


Op deze vergadering wordt er een algemeen overzicht gegeven van de

financiële situatie en van de geplande activiteiten.

De leden kunnen ook op deze vergadering hun ideeën, bezwaren of grieven kenbaar maken.

De algemene vergadering wordt samengeroepen op initiatief van het bestuur, maar kan ook door een derde van de actieve leden bijeengeroepen

worden met opgave van de te bespreken agendapunten.

Dit kan men steeds aanvragen bij een van de bestuursleden.

3. Het Bestuur

Het bestuur heeft de leiding van de vereniging

en beslist over:

1.Het wijzigen van de statuten.

2.De uitsluiting van een lid uit de club.

3.De schorsing van een bestuurslid wiens handelingen en /of gedragingen

indruisen tegen de statuten of de belangen van de club.

4.De vaststelling van de lidgelden of de bijdragen en de inning ervan.

5.De goedkeuring van de kasverslagen en de plaatsing van de clubgelden.

6.De te verrichten uitgaven of de goedkeuring van de gedane uitgaven.

7.De goedkeuring van het kasverslag van de schatbewaarder.

8.Het bijeenroepen van de algemene vergadering.

9.Het vaststellen van de activiteiten.

10.Het beheer van de goederen van de club.

11.Alle andere zaken die de belangen van de club raken, tenzij de bevoegdheid uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering. Het bestuur beslist bij voorkeur in eensgezindheid; in geval van een verdeeldheid beslist de meerderheid en bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Eenmaal nadat de beslissing is genomen, wordt deze door alle bestuursleden eensgezind uitgevoerd en zonodig uitgelegd aan de leden.

In de regel is er maandelijks een bestuursvergadering. De agendapunten worden vastgelegd door de voorzitter en de secretaris. Ieder bestuurslid kan de bespreking van de bijkomende punten vragen. Op elke bestuursvergadering wordt er een kasverslag opgemaakt door de schatbewaarder. De te verrichten betalingen worden goedgekeurd door het bestuur. De schatbewaarder en een bestuurslid tekenen voor alle financiële verrichtingen.

4. Goederen Van De Vereniging

De club mag een aantal goederen bezitten dienstig voor haar activiteiten. Hiervan wordt een inventaris opgesteld en bijgehouden door de secretaris.

Uittredende leden kunnen geen aanspraak maken op een deel van de goederen of de gelden van de club.

Bij ontbinding van de vereniging worden de goederen door de bestuursleden verkocht en alle gelden van de club worden gestort aan een plaatselijk liefdadigheidsdoel, bvb. de bond van de gehandicapten.

5. De Uitstappen

Deze gebeuren aan de hand van een programma dat opgesteld is door het bestuur.

Er wordt gezamenlijk gefietst met inachtneming van de wegcode. De deelnemers dienen zich hiernaar te schikken. De uitstappen zijn GEEN snelheidsritten, ons motto is "SAMEN UIT, SAMEN THUIS".

Voor iedere uitstap zijn er punten te verdienen en wel als volgt: zaterdag 1 punt, zondag 1 punt, en woensdag 1 punt.

Maar de ritten moeten wel voor de helft uit gereden zijn om het punt te verdienen, dit afgezien van de overmacht (ziekte of pech).

6. Klassement

Op het einde van het seizoen wordt er een rangschikking opgemaakt. De kampioen is diegene die het meest aantal punten vergaard heeft in de loop van het seizoen. De andere actieve leden worden dan gerangschikt volgens het aantal punten dat zij behaald hebben.

De laureaten (10 eersten) worden op het einde van het seizoen gehuldigd en ontvangen een aandenken of een onderscheiding. Van de overige leden wordt het behaald aantal punten vermeld.

7. Ongevallen en Verzekeringen

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de uitstappen of de ritten. Het bestuur zorgt wel voor een gezamenlijke ongevallenverzekering waarbij burgerlijke aansprakelijkheid van de leden gedekt is.

8. Verzekering 24/24

Ieder clublid, verzekerd bij de VWB, en is 24u/24u en wereldwijd verzekerd voor persoonlijke ongevallen, voor meer informatie zie bijlagen.

Voor meer info en inschrijving kan u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  contacteren.

9. Lidgelden

Fietsende leden:40€ Steunende leden: 15 €

Vwb verzekering 30€

U kan storten op rekening      Nieuw nummer  BE74 6528 4535 7207 
Van WTC de Schapekoppen Nieuwkerken 
met vermelding "lidgeld 201x"

10. Vertrek

Wij vertrekken steeds stipt op het vermelde uur, bij Werner Janssens, Meesterstraat 130 te Nieuwkerken-Waas.

Let op steeds reservemateriaal meenemen.

11. Inschrijvingen

De inschrijvingen van de uitstappen of de feestelijkheden gebeuren steeds bij een van de bestuursleden en dit vóór de afgesproken datum.

12. Suggesties

Wij staan steeds open voor nieuwe suggesties Wie een voorstel heeft kan dit steeds aan een bestuurslid overmaken. Dit kan anoniem gebeuren. Hij zal dit voorstel dan op de eerst komende bestuursvergadering voorleggen.

13. Puntensysteem

Het puntensysteem is hetzelfde als dat van vorig seizoen, maar men moet minstens met 2 personen zijn wil men een punt verdienen . De volgwagen gaat mee vanaf 5 personen .

14. De Uitstappen

Deze gebeuren aan de hand van een programma dat opgesteld is door het bestuur.

Er wordt gezamenlijk gefietst met inachtneming van de wegcode. De deelnemers dienen zich hiernaar te schikken. De uitstappen zijn GEEN snelheidsritten, ons motto is "SAMEN UIT, SAMEN THUIS". Voor iedere uitstap zijn er punten te verdienen en wel als volgt: zaterdag 1 punt, zondag 1 punt, en woensdag 1 punt.

Maar de ritten moeten wel voor de helft uit gereden zijn om het punt te verdienen, dit afgezien van de overmacht (ziekte of pech).

15. Kledij

Eenaal per jaar kan er kledij besteld worden op het einde van het jaar.

Alles te passen bij Werner en Greta meesterstraat 130 tel.: +32 486 908 352 voor prijzen zie bijlagen.